Posjeta Njemačkog poslovnog kluba DHM-u

Danas smo se u prostorijama Njemačkog doma sastali sa osnivačima Njemačkog poslovnog kluba kako bi razmotrili mogućnosti buduće saradnje. Njegovi osnivači su Lovćen banka, Crnogorski Telekom, informaciono-komunikaciona kompanija S&T – Crna Gora, Društvo za međunarodni vazdušni ekpres “Kingscliffe Distribution” (DHL) i gospodin Željko Uljarević.

U obostranom interesu je da kreiramo nove šanse i prilike i da povezujemo projekte i mlade ljude, što ćemo kroz planiranu saradnju od oktobra i konkretizovati.Leave a Reply