Oblast djelovanja

AKTIVNOSTI (NJEMAČKOG POSLOVNOG KLUBA – u daljem tekstu DMW)

• Predstavljanje, iznošenje i širenje zajedničkih stavova članova u vezi sa pitanjima koja se odnose na bavljenje biznisom u Crnoj Gori;
• Razvijanje i održavanje odnosa sa poslovnim klubovima, privrednim komorama i privrednim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
• Prikupljanje, stvaranje i širenje informacija koje će pomoći DMW da ostvari cilj;
• Organizovanje seminara i druge funkcije koje će pomoći DMW da ostvari cilj;
• Sastanci sa njemačkim i crnogorskim zvaničnicima i poslovnim ljudima u cilju zaštite interesa članova DMW;
• Uključivanje u druge aktivnosti, bez ograničenja, od kojih se realno očekuje da pomognu DMW da ostvari svoj cilj, a koji su u skladu sa obavezama i ograničenjima relevantnih propisa u Crnoj Gori;
• Stremljenje konstruktivnim rješenjima trgovinskih i ekonomskih problema koji se tiču njemačko-crnogorskih poslovnih odnosa;
• Stručno usavršavanje članova
• Informisanje članova o izmjenama i dopunama relevantnih zakona, donošenju novih zakona i podzakonskih propisa i novinama u zakonodavstvu
• Ostvarivanje saradnje i čvršćeg povezivanja između članova
• Podizanje kvaliteta poslovnih odnosa
• Njegovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
• Zaštita interesa svojih članova
• Pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u Crnoj Gori
• Uspostavljanje kontakata i ostvarivanje saradnje sa državnim organima u Crnoj Gori, a u cilju poboljšanja uslova za strana ulaganja i poslovanje
• Saradnja sa drugim pravnim i fizičkim licima i državnim organima na osmišljavanju i realizaciji projekata koji su u skladu sa ciljevima DMW.