Naši ciljevi

• Pružanje pomoći njemačim kompanijama i zainreresovanim stranama u cilju ostvarivanja njihove ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori.
• Kroz privlačenje većeg broja njemačkih i drugih stranih investicija unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori
• Povećanje privredne aktivnosti u Crnoj Gori kroz saradnju lokalnih i njemačkih kompanija.