Intervju sa Aleksandrom Popović, predsjednicom Njemačkog polovnog kluba u Crnoj Gori

Unapređenjem biznis ambijenta do više investicija iz Njemačke

Pozivamo sve koji imaju želju da doprinesu napretku Crne Gore i jačanju njenih veza sa Njemačkom da se pridruže Klubu, ističe Popović

Crnogorski poslovni ljudi su veoma preduzimljivi, a njihove ideje i projekti često zanimljivi i atraktivni. Vjerujemo da u razmjeni raznovrsnih biznis vizija, pogleda na stvarnost i na budućnost, ali i u primjeni standarda, tehnologija i sličnog, možemo više približiti Crnu Goru i Njemačku, kazala je u intervjuu Glasniku Aleksandra Popović, predsjednica nedavno osnovanog Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori (DMW).

Njemački poslovni klub će svojim radom afirmisati i podstaći pozitivne i uspješne poslovne subjekte koji rade u Crnoj Gori, a koji su nekim dijelom svog poslovanja orijentisani na saradnju sa Njemačkom – ističe Popović.

Prema njenim riječima, njemačke direktne investicije će ojačati u narednim godinama s daljim uključivanjem Crne Gore u život i standarde Evrope i zato je potrebno već sada stvarati uslove za njihovo što skorije privlačenje.

Glasnik: Ko čini Njemački poslovni klub i zašto se ukazala potreba da bude formiran u ovom trenutku?

A. Popović: Njemački poslovni klub osnovan je 5. marta 2021. godine u Podgorici. Osnovali su ga: Lovćen banka AD, Crnogorski Telekom AD, S&T-Crna Gora DOO, DHL – Društvo za međunarodni vazdušni ekspres „Kingscliffe Distribution Montenegro“ DOO i gospodin Željko Uljarević. Počasni član Upravnog odbora Njemačkog poslovnog kluba je dr Robert Veber, ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

DMW je nevladino udruženje. Mi smo poslovni networking klub koji diskutuje primarno pitanja iz biznisa, ekonomije i slično. Zvanični jezici koje koristimo su crnogorski, njemački i engleski. Želja naših uvaženih osnivača je bila da realizujemo ideju koja bi pomogla da dodatno učvrstimo i osnažimo crnogorsko-njemačke poslovne i druge relacije, koristeći postojeće i već razvijene međunarodne odnose, poslovne i lične.

Podjednako kao i svijet, i Crna Gora živi uzbudljiv ekonomski period i Klub će doprinijeti njenom daljem pozicioniranju u Njemačkoj i Evropi te obrnuto. Crnogorski poslovni ljudi su veoma preduzimljivi, a njihove ideje i projekti često zanimljivi i atraktivni. Vjerujemo da u razmjeni raznovrsnih biznis vizija, pogleda na stvarnost i na budućnost, ali i u primjeni standarda, tehnologija i sličnog, možemo više približiti naše dvije zemlje. No, tu se vizija ne zaustavlja. Dobrodošli su svi koji žele napredak Crnoj Gori. Pozivamo sve koji imaju želju da doprinesu napretku zemlje i jačanju njenih veza sa Njemačkom da se pridruže našem Klubu. Naši osnivači su predstavnici njemačkog kapitala u Crnoj Gori koji intenzivno sarađuju sa raznim crnogorskim i njemačkim institucijama i imaju bogato iskustvo na tržištu Crne Gore.

Glasnik: Kako ova asocijacija može uticati na unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i doprinijeti privlačenju novih investicija?

A. Popović: Cilj nam je da unaprijedimo poslovni ambijent u Crnoj Gori radi privlačenja većeg broja njemačkih i drugih stranih investicija. Da unaprijedimo i promovišemo bilateralne odnose, posebno ekonomske, između Crne Gore i Njemačke, kao i poslovnu saradnju članova našeg Kluba sa poslovnim subjektima i asocijacijama u Crnoj Gori i Njemačkoj, ali i šire. Da unaprijedimo saradnju i kontakte sa institucijama i predstavnicima obje zemlje i drugo.

Klub ima namjeru da okuplja biznise i njihove predstavnike. Podržavamo mikro, male, srednje i velike korporativne preduzetnike. Paralelno s tim, cilj nam je da ugostimo i naučnike, stručnjake, lidere iz raznih sfera života – prepoznate u našim zemljama i šire. Planiramo da organizujemo prezentacije, diskusije, razmjene mišljenja o aktuelnim događajima, novim industrijama u digitalnoj eri i sličnom.

Njemački poslovni klub će svojim radom afirmisati i podstaći pozitivne i uspješne poslovne subjekte koji rade u Crnoj Gori, a koji su nekim dijelom svog poslovanja orijentisani na saradnju sa Njemačkom. Kroz pokretanje posebnih programskih sadržaja, pokušaćemo da poboljšamo vidljivost i dostupnost investicionih ciljeva. Analizom nedovoljno iskorišćenih razvojnih potencijala crnogorske privrede, posebno u energetici i turizmu, proizvodnji hrane i dr., obezbijedićemo poslovne kontakte zainteresovanim njemačkim kompanijama za moguće investiranje u Crnu Goru. Pratićemo i prezentirati stranim investitorima stanje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i predlagati institucijama mjere za njegovo poboljšanje.

Glasnik: Postoji li značajno interesovanje njemačkih investitora za nova ulaganja u našu zemlju i u koje sektore?

A. Popović: Kao što ste upoznati, Njemačka je jedan od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera Crne Gore.

Njemački izvoz u Crnu Goru pretežno je za potrebe automobilskog, farmaceutskog i sektora mašina (opreme). Njemačke direktne investicije će ojačati u narednim godinama s daljim uključivanjem Crne Gore u život i standarde Evrope i zato je potrebno već sada stvarati uslove za njihovo što skorije privlačenje. Njemačke investicije su, kao što znate, prisutne u bankarskom sektoru, farmaceutskom, telekomunikacijama, energetici i drugim.

Glasnik: Koje su aktuelne i aktivnosti koje Njemački poslovni klub planira da realizuje u narednom periodu?

A. Popović: Djelatnosti Kluba su precizirane Statutom. Klub je nedavno registrovan, ali već razmišljamo o organizaciji budućih stručnih predavanja, seminara, tribina i savjetovanja u oblasti tržišne ekonomije i drugih komplementarnih disciplina. Predstavljaćemo i zastupati zajedničke interese članova Kluba prema Vladi Crne Gore i drugim crnogorskim institucijama. Kroz određene aktivnosti, namjera Kluba je da ostvaruje saradnju i kontakte sa institucijama i predstavnicima Crne Gore i Njemačke. Prezentiraćemo i promovisati uspješne projekte i institucije. Organizovaćemo stručne ekskurzije – želimo da zainteresovanim stranama pribižimo tržišni ambijent i poslovnu kulturu i posebnosti Crne Gore. Radićemo i na koncipiranju nekih publikacija. U skladu sa mogućnostima koje imamo, spremni smo da pružimo i savjetodavne usluge zainteresovanima.

Glasnik: Kakvim ocjenjujete uticaj njemačkih investicija na razvoj Crne Gore od obnove njene nezavisnosti 2006. godine do danas?

A. Popović: Taj uticaj je zaista snažan s mnogo aspekata. Na primjer, investicije KFW Banke u okviru razvojne podrške Njemačke Crnoj Gori, počev od 2000. godine iznose cc. 670 miliona eura, a od crnogorske nezavisnosti 2006. godina cc. 450 miliona eura i od velikog su značaja za oblast proizvodnje i prenosa električne energije, kao i za oblast vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda na Primorju Crne Gore, kao prioritetno turističke destinacije. Kreditne linije za lokalne banke, mala i srednja preduzeća i sl., kao i prva podrška Fondu za zaštitu depozita, upotpunjuju sveukupnu podršku ekonomiji Crne Gore.

Glasnik: Postoji li prostor za intenzivnu saradnju Njemačkog poslovnog kluba sa Privrednom komorom Crne Gore i na kojim aktivnostima? Da li postoje mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata?

A. Popović: Radujemo se saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i njenim predstavnicima, kao i sa svim drugim srodnim udruženjima u Crnoj Gori i Njemačkoj i šire. Sigurni smo da je iskustvo na tržištu i razumijevanje crnogorskih prioriteta od strane Privredne komore veliko i bogato, naši programski ciljevi su srodni i na putu ostvarivanja tih ciljeva mnogo zajedničkih projekta i inicijativa mogu pokrenuti Njemački poslovni klub i Privredna komora. Bilo bi važno da sagledamo koje oblasti privrednog djelovanja prepoznajemo kao intersantne za oba udruženja. Nas posebno interesuje da iniciramo pokretanje velikih investicionih projekata, uz maksimalno angažovanje crnogorskih resursa. U tom smislu bi nam odgovaralo uspostavljanje periodičnih sastanaka sa pojedinim odborima u okviru PKCG. Pozivamo predstavnike Privredne komore da se uskoro sastanemo i pokrenemo sva pitanja koja mogu biti od zajedničkog interesa.

Glasnik: Kakva je Vaša vizija Njemačkog poslovnog kluba za srednjeročni period – u kojoj mjeri procjenjujete da će se uvećati broj članova ove asocijacije u narednih, recimo, pet godina?

A. Popović: Ideja o nastanku Kluba nije imala brojnost članova kao primarni cilj. Osnivači su cijenili važnijim da Klub, u prvih nekoliko godina, dostigne onaj nivo kvaliteta koji će ga učiniti prepoznatim networking udruženjem, koje je uspješno povezalo mnoge kvalitetne projekte i ljude. Na putu izgradnje tih trajnih mostova, potrebni su nam stručni i dokazani članovi. Naša misija je nesebična u smislu dobre volje, znanja, iskustva, veza, etičnosti i ugleda pa su i kriterijumi za prijem u članstvo slični. Članstvo je zamišljeno da bude proaktivno i zato od naših članova očekujemo snažnu posvećenost.

BOKS: Mala, srednja i porodična preduzeća pokretači razvoja

Glasnik: You are the Chairperson of the Board of Directors of Lovćen Bank. We kindly ask you to briefly present the activities of your bank by which you support the economy, especially small and medium enterprises

Lovćen Bank was created thanks to the vision of the Montenegrin businessmen and German DEG and thanks to their capital. Lovćen Bank is the second banking project in Montenegro in the creation of which I participated with German DEG (KfW Group). The shareholders of Lovćen Bank are respectable national and international companies and reputable individuals. The bank was founded with the idea of supporting the growth and development of small and medium-sized Montenegrin companies, family businesses, etc. because we saw the strength and driving force of future economic development in them. Small businesses have shown a high degree of resilience and mobility and they are successful in overcoming crises. That is why they have a special place in Lovćen Bank, because by following their needs, Lovćen Bank also grew. The Bank offers a large number of products and benefits to this segment of the economy, in various activities and for various purposes. A large number of international lines are also aimed at strengthening the development and growth of these entities. Lovćen Bank’s clients are also large Montenegrin companies and many citizens who see the Bank as a reliable partner.
Lovćen Bank understands the needs of the Montenegrin economy and has a special emotion and understanding towards each of those economic entities that are ready to make an additional effort to survive all the challenges and to continue the path of its further development even with more confidence. We share both good and bad times with our clients. In further development of the Bank, we will give the opportunity to local IT companies so that we jointly go through the era of digitalization, in order to automate a significant number of processes and offer customers faster and simpler service.
Lovćen Bank is recognized as one of the fastest growing institutions in the Montenegrin banking market and in a short time our team has achieved results that usually take much longer. Local know-how along with the use of modern technological solutions and knowledge is a concept for safe future.Leave a Reply