Godisnja Skupstina Njemacko – Crnogorskog poslovnog kluba

U skladu sa Statutom Njemacko Crnogorskog poslovnog kluba, 24. Marta 2023 godine odrzana je godisnja Skupstina Udruzenja u hotelu AMI u Petrovcu.


Skupstinom je predsjedavao gdin Milan Maric, predsjednik Skupstine Udruzenja. U svom uvodnom izlaganju on se zahvalio prisutnima na ucescu, naglasio da udruzenje trenutno broji 26 clanova od kojih je prisutno 9 sto cini kvorum saglasno Statutu. Nakon sto su upitani da li su saglasni sa predlozenim dnevnim redom, pristni clanovi su se saglasili cime je predlozeni Dnevni red usvojen.
U skladu sa usvojenim Dnevnim redom, prisutnima se na pocetku obratio NJ.E. Ambasador Peter Felten. U svom govoru, on je naglasio vaznost Njemacko – Crnogorskog poslovnog Kluba u unapredjenju ekonomskih odnosa dvije zemlje. Njemacko – Crnogorski poslovni Klub treba da da snazan glas svojim clanicama. Ambasada ce nastaviti da podrzava aktivnosti Kluba ukljucujuci i aktivnosti vezane za saradnju sa drugim poslovnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

Nakon izlaganja Ambasadora Feltena, prisutnima se obratila Predsjednica Upravnog odbora i Predsjednica Udruzenja gdja Aleksandra Popovic. Ona se zahvalila Ambasadoru Feltenu na ekonomskoj slici i perspektivi Crne Gore koju je dao u svom izlaganju, kao i na iskazanoj podrsci koju pruza aktivnostima Kluba. Zahvalila se prisutnim clanicama na ucescu u radu Skupstine i naglasila vaznost zajednickih susreta i inicijativa koje se ocekuju od clanica. Govoreci o predstojecim aktivnostima, navela je da je Plan rada za 2023 godinu postavljen ambiciozno imajuci u vidu ograniceni budzet, ali da je uz bolju saradnju svih clanica i aktivnosti kroz dva odbora ostvariv.

Posto su predstavljene sve tacke dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvjestajem za 2022. godinu, Plan rada sa finansijskim planom za 2023. godinu, Odluka o visini i roku dospijeca članarine, izmjene i dopune Statuta, kao i Odluka o imenovanju Dr. Roberta Webera za pocasnog clana Udruzenja, usvojeni su jednoglasno glasovima prisutnih.
Gdin Rudiger Berndt, izvrsni direktor IDABUS i predsjednik Odbora za inovacije, tehnologiju I logistiku, predstavio je rad odbora i planirane aktivnosti.

Nakon oficijelnog dijela, ljubaznoscu Ljetopis Automotive DOO, organizovan je rucak za prisutne clanove i prijatelje Njemacko – Crnogorskog poslovnog kluba.

DMW klub se zahvaljuje Ljetopis Automotive DOO na gostoprimstvu i organizaciji Skupstine i prateceg rucka.Leave a Reply