Prva sjednica Upravnog odbora u 2024 godini

18. januara odrzana je Prva sjednica u 2024 godini Upravnog odbora Njemacko crnogorskog poslovnog kluba.

Sastanak je vodio predsjednik kluba i predsjednik Upravnog odbora gdin Martin Leberle.

Diskutovano je o planiranim aktivnostima Kluba u 2024 godini, komunikaciji unutar clanstva, saradnji sa drugim poslovnim udruzenjima u zemlji i inostranstvu.

Sljedeci sjednica Upravnog odbora planirana je za 19.02.2024. godine.Leave a Reply