DMW i Career Day

Organized by the German-Montenegrin Business Club and the German House of Montenegro, on December 7, 2021, the first Career Day was organized where young people from U organizaciji Njemačko crnogorskog poslovnog kluba i Njemačkog doma Crne Gore, 7.Dec.2021 je organizovan prvi Career day na kojem su mladi iz Crne Gore mogli da se prijave za praksu ili zaposlenje kod nekog od članova kluba. Na događaju su se predstavili, Lovćen Banka, S&T, TV Vijesti, Mikro Grupa, Monolith, M&M Militzer & Muench Transport & Logistics, izdavačka kuća Fachwelt Verlag, kao članovi poslovnog kluba, ali i Univerzitet Donja Gorica, DAAD – služba za akademsku razmjenu sa Njemačkom, kao i Njemački dom Crne Gore koji nudi veliki broj kurseva njemačkog jezika, ali i mogućnost profesionalnog usavršavanja za mlade profesore.


Događaj je bio jedinstvena prilika za mlade, bez obzira da li su svršeni studenti ili ne, da steknu prva radna iskustva u nekoj od renomiranih kompanija članica Njemačko crnogorskog poslovnog kluba, koji dugi niz godina uspješno posluju na teritoriji Crne Gore. Predsjednik Skupstine DMW, gospodin Milan Marić, istakao je da je veliki uspjeh da DMW, kao nedavno osnovano udruženje, već u svojoj prvoj godini postojanja uspije organizovati ovakav događaj i privuče zainteresovane i ambiciozne mlade ljude da se prijave za neku od pozicija. Ovo govori o kvalitetu i integritetu udruženja i njegovih članica.


The Ambassador of the Federal Republic of Germany, Mr. Robert Weber, who also visited Career Day and talked to the participants, welcomed the idea of ​​the event, hoping that it will be organized regularlAmbasador SR Njemačke, g.Robert Weber, koji je takođe posjetio Career day i razgovarao sa učesnicima, pozdravio je ideju događaja, uz nadu da će se isti redovno organizovati i time omogućiti mladim ljudima da prva radna iskustva steknu u njemačkim kompanijama i njihovim partnerima.Leave a Reply