Redovna godišnja sjednica Skupštine DMW

U skladu sa Statutom Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori (DMW), 16.03.2022. godine u hotelu “Ramada”, sala “Lesendro”, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine ovog Udruženja. Skupštinom je predsjedavao G-din. Milan Marić, Predsjednik Skupštine Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori. Na početku je konstatovano da je broj prisutnih članova 14 (četrnaest), čime je postignut legitimni kvorum u skladu sa članom 12 Statuta.

Nakon detaljne prezentacije svih tačaka iz dnevnog reda, većinom glasova prisutnih članova izglasan je izvještaj o radu za 2021 te takođe i plan i program rada Udruženaj za 2022. godinu. Članovi su takođe većinom glasova podržali i predlog za izmjenu postojećeg statuta te i predloge o pokretanju aktivnosti za izbor sekretara udruženja kao i uspostavi odbora za finansije i zakonodavstvo. Pored navedenog, prisutnima je takođe predstavljena i kadrovska promjena koja se tiče jednog od osnivača Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori, a tiče se novog ovlašćenog predstavnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica, na čijem mjestu je imenovan G-din. Stjepan Udovičić , Izvršni direktor Crnogorskog Telekom, što je takođe pozitivno prihvaćeno od strane prisutnih članova sjednice Skupštine DMW-a.

Po završetku zvaničnog dijela Skupštine, upriličen je koktel na kojem su pored prisutnih članova bili prisutni i prijatelji Njemačkog poslovnog kluba u Crnoj Gori.

Da bi preuzeli DMW Godišnji izvještaj kliknite ovdjeLeave a Reply